Chytrý dům s minimem starostí, tepelnou pohodou bez plynu a čerstvým vzduchem po celý den

Vizualizace domu typu A

Vizualizace domu typu B

Vizualizace domu typu C

Energetické řešení domu

Energetické řešení domu

 • tepelné čerpadlo voda-vzduch s vestavěným elektrokotlem, nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem a nerezovým zásobníkem teplé vody o objemu 185 litrů
 • podlahové vytápění v celém domě doplněné o elektrické koupelnové žebříky a jedna krbová kamna v 1.NP domu
 • možnost doplnění o fotovoltaické panely
 • průkaz energetické náročnosti budovy “B” - velmi úsporný
 • Stavební prvky

  Stavební prvky

 • Založení domu je navrženo na základových pasech šířky 600 mm z monolitického betonu
 • Nosný systém domu bude stěnový. Obvodové nosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic YTONG Lambda YQPDK/375 mm
 • Nosné stěny jsou v 1.NP zakončeny ztužujícím žlb. věncem, na kterém jsou uloženy stropní panely.
 • Stropní konstrukci tvoří stropní prefabrikáty z předpjatého betonu tl. 200 mm. Panely jsou uloženy na žlb. ztužující věnec.
 • Střecha domu je sedlová s jednostranným vikýřem a střešními okny. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné krokve 100/160 mm, krytina hladká plechová s větraným hřebenem
 • Schodiště je jednoramenné zakřivené. Nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska tl. 150 mm s nabetonovanými stupni.
 • Fasádní okna plastová s izolačním trojsklem. Nadpraží okenních otvorů bude doplněno typovými žaluziovými kastlíky, které budou zaslepeny. Jejich případné využití bude ponecháno na jednotlivých uživatelích.
 • Prosklené stěny v 1.NP s izolačním trojsklem v hliníkových rámech. Dřevěná střešní okna resp. střešní výlezy u komína. Vnitřní dveře dřevěné.
 • Sedlová střecha bude opatřena nástřešními žlaby, které budou napojeny na svislé střešní svody - převážně 2 krajní na každé straně střechy. Pouze u typu C bude na jedné straně střechy pouze jeden střední střešní svod + retenční nádrž na dešťovou vodu na pozemku
 • zpevněné plochy kolem domu - kačírek, zámková dlažba
 • oplocení
 • Dům typu A

  Dům typu B