Energeticky úsporný dům - Velká zahrada - Spojení s přírodou - Vše v Praze

Vizualizace domu typu A

Vizualizace domu typu B

Vizualizace domu typu C

Energetické řešení domu

Energetické řešení domu

 • Vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch - voda s nízkoenergetickým oběhovým čerpadlem a zásobníkem teplé vody o objemu 200 litrů.
 • Podlahové vytápění v celém domě doplněné o koupelnové žebříky.
 • Příprava na krbová kamna v přízemí domu, komín.
 • Dům vybaven rekuperací čerstvého vzduchu.
 • Možnost rozšíření vybavení domu o fotovoltaické panely.
 • Energetické náročnost budovy “ B ” = velmi úsporná.
 • Stavební prvky

  Stavební prvky

 • Základy domu jsou na pasech šířky 600 mm z monolitického betonu.
 • Obvodový stěnový nosný systém domu z pórobetonových tvárnic YTONG Lambda YQPDK/375 mm.
 • Nosné stěny jsou v 1.NP zakončeny ztužujícím žlb. věncem, na kterém jsou uloženy stropní panely.
 • Stropní konstrukci tvoří stropní prefabrikáty z předpjatého betonu tl. 200 mm. Panely jsou uloženy na žlb. ztužující věnec.
 • Střecha domu je sedlová s jednostranným vikýřem. Nosnou konstrukci tvoří dřevěné krokve 100/160 mm, krytinou je hladká betonová taška Bramac Tegalit.
 • Schodiště je jednoramenné zakřivené.
 • Dům osazen plastovými okny s izolačním trojsklem oboustranně v barvě antracitu.
 • Nadpraží okenních otvorů doplněno typovými žaluziovými kastlíky. Možnost následné montáže okenních žaluzií.
 • Dešťová voda ze střechy je svedena do retenční nádrže na pozemku.
 • Zpevněné plochy kolem domu - kačírek, zámková dlažba.
 • Oplocení celého pozemku.
 • Branka a automatická vjezdová brána.
 • Dům typu A

  Dům typu B